Giảng dạy tại FIT.HCMUS

Giới thiệu

Website cung cấp các gợi ý, hướng dẫn thực hiện nhằm giúp quý Thầy Cô có thể triển khai, tổ chức giảng dạy hiệu quả các lớp học thuộc các chương trình đào tạo tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM).

Quý Thầy Cô có những trao đổi, thắc mắc, đề nghị,.. có thể gửi trực tiếp đến Ban chủ nhiệm Khoa hoặc qua các kênh thông tin được nêu phía dưới.

Kênh liên hệ nhanh

 • Kênh zoom nhận thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ:

  • Meeting ID 393 875 6200 (link https://fithcmus.zoom.us/j/3938756200)

 • Hotline:

  • Chương trình Đề án (CLC, Tiên tiến, Việt Pháp): 0937 73 4004

  • Chương trình Chuẩn, Cao đẳng, Cử nhân tài năng: 0938 75 6200

Email thường liên hệ

Ban chủ nhiệm Khoa: bcnkhoa@fit.hcmus.edu.vn

Giáo vụ:

  • Chương trình Chuẩn, Cử nhân Tài năng, Cao đẳng: giaovu@fit.hcmus.edu.vn

  • Chương trình Tiên tiến: giaovu@apcs.vn

  • Chương trình Chất lượng cao: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn

  • Chương trình Việt Pháp: ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn

Kỹ thuật: phongmay@fit.hcmus.edu.vn

Trợ lý sinh viên: tlsv@fit.hcmus.edu.vn