Video hướng dẫn Moodle

Xem danh sách sinh viên

Thiết lập thông tin cơ bản

Tổ chức nội dung cho lớp học

Sử dụng diễn đàn thông báo

Tạo khối chức năng

Thêm hoạt động và thêm tài nguyên

Nhúng video clip Youtube vào nội dung