Google Meet

Dưới dây là file hướng dẫn sử dụng các chức năng cần thiết cho việc sử dụng Google Meet tạo buổi dạy/họp:


2020-04-FITHCMUS-Cau-hinh-GoogleMeet.docx