Lưu ý bảo mật

Các lưu ý dưới đây cần thiết cho việc bảo mật hệ thống sử dụng Zoom

Các thiết lập quan trọng

Lưu ý thực hiện các lựa chọn sau:

Cập nhật phiên bản mới

Hãy luôn đảm bảo cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm để đảm bảo sử dụng tính năng mới, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Sử dụng chức năng Check for Updates trong phần Settings.