Office 365

Giới thiệu

Hệ thống các phần mềm có bản quyền do Microsoft cung cấp theo gói tài khoản Office 365 (for Education).

Hai gói chính được cung cấp:

 • Dành cho Giảng viên/Cán bộ/Nhân viên Trường: Office 365 A1 plus for faculty

  • Tài khoản dạng {<Họ, chữ lót viết tắt><Tên viết nguyên>}@mso.hcmus.edu.vn

 • Dành cho Sinh viên/Học viên sau đại học: Office 365 A1 plus for student

  • Tất cả sinh viên (chính quy) và học viên sau đại học được cấp email dạng [MSSV|MSHV]@student.hcmus.edu.vn.

Cách đăng ký tài khoản

Đối tượng đăng ký:

 • Tất cả cán bộ-viên chức-người lao động đang công tác của Trường.

Link đăng ký:

Email bộ phận hỗ trợ: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

Bộ phận phụ trách gửi mail thông báo thông tin tài khoản + hướng dẫn sử dụng theo 02 đợt (năm 2020):

 • Đợt 1: vào ngày 27/4/2020 đối với các trường hợp đăng ký trước ngày 27/4/2020.

 • Đợt 2: vào ngày 15 hàng tháng đối với các trường hợp đăng ký từ ngày 27/4/2020 trở về sau

Các phần mềm hỗ trợ

Gói phần mềm Office 365 hỗ trợ nhiều phần mềm và dịch vụ hữu ích cho việc giảng dạy và học tập.

 • Bộ phần mềm Office (Word, Excel, PowerPoint,..): Sử dụng được trên tối đa 5 thiết bị khác nhau (máy tính, thiết bị di động,..) Download trực tiếp từ website https://portal.office365.com bằng tài khoản được cung cấp.

 • Dịch vụ OneDrive: lưu trữ trên cloud tối đa 1TB.

 • Microsoft Teams: hỗ trợ cho việc làm việc nhóm, giảng dạy trực tuyến,..

 • Skype for Business: trao đổi dạng video conferencing.

...

Lưu ý

Đăng ký tự reset password

Password của tài khoản Office 365 cần được bảo quản cẩn thận. Trong trường hợp quên password, Thầy Cô có thể tự reset password cho mình theo hướng dẫn sau.

 • Ở lần đầu tiên đăng nhập hoặc khi có yêu cầu cung cấp thông tin (để đảm bảo tài khoản được an toàn) thì Thầy Cô lựa chọn số điện thoại và email xác thực (authentication phone, authentication email). Thông tin này cần đảm bảo chính xác và thường dùng.

 • Thông báo đề nghị cung cấp thêm thông tin để đảm bảo an toàn tài khoản

 • Cung cấp số điện thoại (chính chủ) và email (thường dùng) xác thực để sử dụng trong trường hợp cần reset lại mật khẩu cho tài khoản của mình

Hỗ trợ reset password

Đối với quý Thầy Cô đã có tài khoản nhưng quên mật khẩu thì vui lòng sử dụng email chính thức của Trường/Khoa gửi đến địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn với tiêu đề [Office365] Reset để đề nghị được reset mật khẩu. Mật khẩu mới sẽ được gửi qua email chính thức của các Thầy Cô.