Cài đặt cấu hình trên Web

Để cài đặt cấu hình cho tài khoản Zoom, bạn có thể thiết lập trên phần mềm hoặc đăng nhập trên website của Zoom (tại https://zoom.us). Lưu ý rằng web sẽ cung cấp nhiều nội dung để cài đặt cho nhiều trường hợp đặc biệt.

Thiết lập ảnh đại diện

  • Ảnh đại diện (Profile picture) giúp định danh cá nhân. Giảng viên cần sử dụng ảnh đại diện chính thức và yêu cầu sinh viên cũng như vậy. Chọn Change để thay đổi.

  • Personal Meeting ID (Mã họp cá nhân) dùng cho các buổi họp tính cá nhân và thực hiện nhanh, ngay. Nếu là tài khoản có bản quyền (Pro/Education), bạn có thể tự chọn Personal Meeting ID theo ý mình (gồmmười chữ số, không bắt đầu bằng 0 và 1), hay đổi liên kết riêng cá nhân theo ý mình (Personal Link).

  • User Type: Loại người dùng, Basic (miễn phí) hoặc Licensed (có trả phí).

  • Capacity: Meeting, số lượng người có thể tham gia đồng thời (thường là 100, đối với gói trả phí dành cho giáo dục, số lượng tối đa được mở rộng lên tối đa 300.

Đặc biệt, với các tài khoản của Giảng viên theo gói tài khoản của Khoa Công nghệ Thông tin, số lượng người tham gia tối đa là 300 người và không bị giới hạn thời gian.

Danh sách các buổi meeting

Danh sách các buổi meeting sắp tới

Một số cấu hình đặc biệt

Một số cấu hình nên đặt chế độ ON:

  • Join before host: Allow participants to join the meeting before the host arrives

  • Mute participants upon entry: khi NGƯỜI THAM GIA tham gia, nên tắt tiếng để tránh làm phiền

  • Screen sharing: lưu ý khi cho phép tất cả người tham gia share

  • Breakout room: chia nhóm làm việc (nếu bật ON chức năng Breakout thì không thể ON Remote Support và ngược lại, nên dùng Breakout, nếu muốn support riêng ai thì có thể Breakout 1 room để hỗ trợ)

  • Virtual background: chỉnh hình nền ảo, trong trường hợp dùng camera mà phía không gian xung quanh không đẹp, có thể tạo nền ảo để lịch sự hơn)

  • Waiting room : Attendees cannot join a meeting until a host admits them individually from the waiting room. If Waiting room is enabled, the option for attendees to join the meeting before the host arrives is automatically disabled.