Safe Exam Browser

Safe Exam Browser (SEB) là một trình duyệt đặc biệt có thể tùy biến hệ điều hành trên máy tính, kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng hệ thống và các ứng dụng khác trong quá trình sử dụng. Tất cả phím tắt, phím chụp màn hình… đều bị vô hiệu. Do đó SEB hỗ trợ hạn chế gian lận cho bài thi trực tuyến từ xa.

Dưới đây là tóm lược cách tạo hoạt động Quiz kết hợp SEB trên LMS Moodle.